Anadolu Hayat Emeklilik, kar dağıtacak

by wpaktuell

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş, kar dağıtımı yapacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

”Sermaye Piyasası Kurulu’nun 2014 yılı Ocak ayında yayımladığı kar payı rehberi uyarınca kar dağıtımı, konsolide kar rakamı esas alınarak yapılmıştır. 31.12.2021 dönem karına TMS 19 uyarınca ayrılan 10.200.000 TL tutarındaki personele ödenecek temettü karşılığı da eklenmiştir. Ayrıca 2022 yılında yatırım yapılmasına karar verilen Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş Temiz Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu için 6.074.766 TL ve Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş Atlas Büyüme Girişim Sermayesi Yatırım Fonu için 22.000.000 TL ilgili mevzuatın öngördüğü istisnadan yararlanılarak kar dağıtımına konu edilmemiştir. Şirketimiz esas sözleşmesinin 33. maddesinin (a) bendine göre net karımızın yüzde 5’i, çıkarılmış sermayenin yüzde 20’sine ulaşıncaya kadar kanuni yedek akçe ayrılabilmektedir. Şirketimizin ödenmiş sermayesi şu anda 430.000.000 TL olup, yüzde 20’si de 86.000.000 TL’ye denk gelmektedir. Hali hazırda kanuni yedek akçelerimizin toplamı da 86.000.000 TL’ye ulaşmış durumdadır. Bu sebeple birinci tertip kanuni yedek akçe ayrılmamıştır. Ortaklara 1. kar payı, SPK mevzuatı uyarınca, dağıtılabilir kara, dönem içinde yapılan bağışların eklenmesi suretiyle oluşan matrah dikkate alınarak tespit edilmiştir. Kar dağıtımı neticesinde, olağanüstü yedek olarak yasal kayıtlara göre hesaplanan 128.620.855 TL dikkate alınacaktır. Tam mükellef kurumlara yapılan nakit temettü ödemeleri üzerinden yüzde 10 gelir vergisi kesintisi yapılmayacaktır.”

Hibya Haber Ajansı

You may also like

Leave a Comment